2013
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - fehérborok - közönség
2015-12-23
118.3KB
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - fehérborok - szakzsűri
2015-12-23
117.2KB
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - vörösborok - közönség
2015-12-23
107KB
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - vörösborok - szakzsűri
2015-12-23
104.9KB
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - roséborok - közönség
2015-12-23
105.3KB
a 2013-es peredi borkóstoló eredményei - roséborok - szakzsűri
2015-12-23
102.9KB
2012
a 2012-es peredi borkóstoló eredményei
2015-12-23
95.5KB
2011
Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky - odpoveď na sažnos
2015-12-23
59.5KB
Judita Kovácsová - Z dejín Jednotného rožníckeho družstva v Tešedíkove a riešenie problému „kulakov“ v obci (Diplomová práca)
2015-12-23
639.2KB
Natália Kovácsová - Reemigranti po polstoročí (Diplomová Práca)
2015-12-23
137.4MB
Herencsár Gábor - Vágselye és pered katolikus egyháztörténete 1918 és 1928 között (Diplomamunka)
2015-12-23
1.1MB
Dušan Chovanec - História cirkevného zboru a opravy modlitebne
2015-12-23
69.3KB
Mozoli Sándor - Házi borkóstoló eredményei
2015-12-23
57KB
Darázs László - Holokauszt Pereden avagy akikről már végképp nem beszélünk
2015-12-23
148KB
2010
Obecný Úrad - referendum 2010
2015-12-23
22.8KB
Obecný Úrad - miestne vožby 2010 - Kandidáti na starostu
2015-12-23
43.1KB
Obecný Úrad - miestne vožby 2010 - Kandidáti na poslancov
2015-12-23
22.8KB
Judita Kovácsová - Sakrálne pamiatky v obci Tešedíkovo (Diplomová práca)
2015-12-23
18.3MB
Obecný Úrad - Výsledky volieb NRSR 2010
2015-12-23
149.5KB
Tornyai Bianka - Az emberi életutat kísérő szokások Pereden (Diplomamunka)
2015-12-23
2.3MB
Écsi Gyöngyi - Peredi Lakodalom
2015-12-23
887.7KB
A IX. peredi borkóstoló eredményei
2015-12-23
75KB
2009
Obecný Úrad - Výsledky volieb do NSK 2009
2015-12-23
16.5KB
Történelmi Csángó menetrend
2015-12-23
40.6KB
Pálinkás László - Tájszavak Peredről (Diplomamunka)
2015-12-23
291.5KB
Judita Kovácsová - Dejiny mojej obce - Tešedíkovo - v 60-70 rokoch 20. storočia (Diplomová práca)
2015-12-23
313.5KB
Obecný Úrad - Územný plán - vyhodnotenie, čistopis
2015-12-23
109.3KB
Obecný Úrad - Územný plán - Verejné technické vybavenie - vodné hospodárstvo
2015-12-23
3.1MB
Obecný Úrad - Územný plán - Verejné technické vybavenie - energetika
2015-12-23
2.3MB
Obecný Úrad - Územný plán - Verejné dopravné vybavenie
2015-12-23
2.3MB
Obecný Úrad - Územný plán - Návrh perspektívneho použitia
2015-12-23
3MB
Obecný Úrad - Územný plán - Komplexný náhrh 2
2015-12-23
4.2MB
Obecný Úrad - Územný plán - Komplexný náhrh 1
2015-12-23
856.3KB
Obecný Úrad - Územný plán - čistopis
2015-12-23
2.5MB
Obecný Úrad - Program hospodárskeho a sociálneho vývoja obce
2015-12-23
294.5KB
A VIII. Borkóstoló eredményei
2015-12-23
117KB
2009
A VII. Borkóstoló eredményei
2015-12-23
103KB
A VII. Borkóstoló - szavazólap
2015-12-23
47.9KB
©TulokTeam 2011, IE9 rulez